Δείτε εδώ το πρόγραμμα αγώνων των τμημάτων της Ακαδημίας από τις 15 έως τις 16 Ιουνίου.
Δείτε εδώ το πρόγραμμα αγώνων των τμημάτων της Ακαδημίας για τις 8 Ιουνίου.
Δείτε εδώ το πρόγραμμα αγώνων των τμημάτων της Ακαδημίας για το διάστημα από 1 έως 2 Ιουνίου.
Δείτε εδώ το πρόγραμμα αγώνων των τμημάτων της Ακαδημίας για το διάστημα από 25 έως 26 Μαΐου.
Δείτε εδώ το πρόγραμμα αγώνων των τμημάτων της Ακαδημίας για το διάστημα από 18 έως 19 Μαΐου.
Page 1 of 104