ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Οι κανόνες για τον αθλητή γράφτηκαν για την ασφάλεια, την επιτυχία την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συλλόγου μας. Θα πρέπει όλοι οι αθλητές της ακαδημίας να λάβουν γνώση, να μάθουν και να υπακούουν στους κανόνες αυτούς.