Αναστολή της Λειτουργίας της Ακαδημίας

Αναστολή της Λειτουργίας της Ακαδημίας

Σας ενημερώνουμε ότι μετά το χαρακτηρισμό της νόσου Covid-19 ως πανδημία, η PAO BC Academy αναστέλλει τη λειτουργία της μέχρι νεωτέρας.