ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ ΣΤΗΝ PAO BC ACADEMY

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ ΣΤΗΝ PAO BC ACADEMY

Οι αθλητές της Ακαδημίας που συμμετείχαν στη δοκιμασία είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε ανθρωπομετρήσεις (ύψος, βάρος, δείκτης μάζας σώματος, λιπομέτρηση), σε μέτρηση έναρξης βιολογικής ωρίμανσης, σε μέτρηση εμφάνισης κόπωσης καθώς και σε ασκήσεις αερόβιας ικανότητας, ταχύτητας, ευκινησίας και αλτικότητας.

         

Η δοκιμασία πραγματοποιήθηκε ππό την επίβλεψη του προπονητή φυσικής κατάστασης Γ. Κουδούνη, ενός συνεργάτη εργοφυσιολόγου και του προπονητικού team της PAO BC Academy.

  

Οι συμμετέχοντες αθλητές θα λάβουν ατομική καρτέλα αξιολόγησης με αναλυτικά αποτελέσματα από τις μετρήσεις.

     

Η εργομετρική αξιολόγηση θα επαναληφθεί τη νέα αθλητική χρονιά και στόχος της Ακαδημίας είναι να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της προπονητικής διαδικασίας, καθώς τα συμπεράσματα που εξάγονται είναι πολύ σημαντικά για την πλήρη εικόνα γύρω από την υγεία, τη φυσιολογία και τη φυσική κατάσταση του κάθε αθλητή ξεχωριστά.