ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ COACH ΚΟΥΔΟYΝΗ!

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ COACH ΚΟΥΔΟYΝΗ!
Ο προπονητής φυσικής κατάστασης της ακαδημίας μας, κ. Γιώργος Κουδούνης είναι πλέον κάτοχος και εκπαιδευτής του διπλώματος Functional Movement Screen (FMS). 
 
Η ακαδημία μας θα ήθελε να συγχαρεί τον coach Κουδούνη για την επιτυχία του. Η συνεχής επιμόρφωση των στελεχών μας είναι ιδιαίτερα σημαντική και συνιστά έναν από τους βασικούς λόγους επιτυχίας της PAO BC Academy.
 

Το FMS είναι ένα σύστημα αξιολόγησης βασικών κινητικών προτύπων που χρησιμοποιούν elite clubs παγκοσμίως για να αξιολογήσουν και να εκτιμήσουν κινητικές δυσλειτουργίες, κινητικούς περιορισμούς ή ασυμμετρίες, με σκοπό να βοηθήσει, επεμβαίνοντας με εξειδικευμένα προγράμματα προπόνησης την πρόληψη τραυματισμών, την αποκατάσταση αυτών αλλά και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών τους. Χρησιμοποιείται τόσο από προπονητές φυσικής κατάστασης όσο και από αθλίατρους κορυφαίων ομάδων όλων των αθλημάτων και είναι βασισμένο πάνω σε ερευνητικά δεδομένα που έχουν αποδείξει την σημαντικότητα όλου του εγχειρήματος. 

 
Education is the most powerful weapon which you can use to change the world - Nelson Mandela