ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2017-2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2017-2018

Ακολουθεί το πρόγραμμα της PAO BC ACADEMY για την αθλητική χρονιά 2017 - 2018